L’organització de l’espai urbà

Introducció La globalització: l’organització de l’espai urbà • A través de la globalització, la urbanització ha deixat de ser una simple concentració de població per convertir-se en un procés de transformació cultural, política i econòmica.• En l’organització actual del territori les desigualtats internes hi són abundants: barris rics i barris pobres, ciutats ben o malContinua llegint “L’organització de l’espai urbà”

La ciutat i el món urbà

Introducció La ciutat i el món urbà • Les ciutats són llocs on es concentra la població i les seves activitats. Les ciutats centralitzen una sèrie de funcions urbanes i un gran nombre de serveis.• Sovint el lloc on se situa una ciutat condiciona la seva forma i les seves característiques ambientals i culturals.• AvuiContinua llegint “La ciutat i el món urbà”

Els fenòmens migratoris

Introducció La globalització: els fenòmens migratoris • La característica més destacada de la població és el seu dinamisme: la natalitat, la mortalitat i les migracions han influït en la seva evolució al llarg de la història.• Però en els últims anys, el fenomen de les migracions és el factor més decisiu.• La raó dels fenòmensContinua llegint “Els fenòmens migratoris”

La població espanyola i catalana

Introducció La població espanyola i catalana •  Espanya és un país poc poblat en comparació amb altres països europeus. Tot i això, durant el segle XX i fins als nostres dies ha patit un gran creixement de la població.• Els trets que caracteritzen la recent evolució de la població espanyola són: un descens de laContinua llegint “La població espanyola i catalana”

La població mundial

Introducció La població mundial • La població és el conjunt de persones que habiten un territori.• La demografia és la ciència que estudia la població.• S’interessa per conèixer el volum de la població, la seva distribució, la seva dinàmica, la seva estructura per edats i sexe i l’estructura socioprofessional. 1. La població mundial i laContinua llegint “La població mundial”

Create your website with WordPress.com
Per començar