La transició democràtica (1975-1986)

Introducció Transició, democràcia i autonomia • A Catalunya i a Espanya, al llarg de les darreres dècades s’han recuperat les llibertats democràtiques, hi ha hagut una descentralització de l’Estat i s’ha configurat un país modern.• Aquests objectius s’han aconseguit per mitjà d’una sèrie de reformes legislatives: reformes polítiques, reformes en l’organització territorial i mesures socialsContinua llegint “La transició democràtica (1975-1986)”

El Franquisme (1939-1975)

Introducció Els anys del règim franquista (1939-1975) • El règim franquista, que es va establir al final de la Guerra Civil, es va caracteritzar per institucionalitzar una dictadura amb trets feixistes i pel predomini de les velles classes dominants.• La figura del dictador, el general Francisco Franco, va presidir tot el període.• Del 1939 alContinua llegint “El Franquisme (1939-1975)”

La Guerra Civil (1936-1939)

Introducció La Guerra Civil (1936-1939) • El conflicte entre els partidaris de les reformes i els seus opositors va esclatar el 1936, originant una Guerra Civil que va durar tres anys i que va finalitzar amb l’establiment d’una dictadura militar. 1. L’esclat de la guerra civil 1.1. L’aixecament militar • Al juliol de 1936, unContinua llegint “La Guerra Civil (1936-1939)”

La Segona República (1931-1936)

Introducció La Segona República (1931-1936) • La crisi de la dictadura va conduir al derrocament de la monarquia i el 1931 es va proclamar la República.• Els governs republicans van emprendre un programa de reformes que va trobar l’oposició dels grups socials més conservadors. 1. De la Monarquia a la República 1.1. La proclamació deContinua llegint “La Segona República (1931-1936)”

Economia i societat al primer terç del segle XX

Introducció Economia i societat al primer terç del segle XX • L’economia espanyola presenta una tendència general al creixement  i una lenta transformació de la seva base econòmica i social.• Tot i reduir la distància amb altres economies de l’entorn, l’any 1930 Espanya presentava una notable dualitat, entre unes zones industrials i modernes i unesContinua llegint “Economia i societat al primer terç del segle XX”

Create your website with WordPress.com
Per començar